B-vitaminbrist och alkohol

Om man dricker för mycket alkohol finns det risk för att utveckla brist på flera viktiga vitaminer, däribland B12, B9 och B6. Men det vanligaste och allvarligaste är brist på B1, tiamin.

B-vitaminbrist och alkohol

Alkoholen i sig gör att vitaminerna tas upp sämre av kroppen och dessutom hänger ofta alkoholberoende och dåliga kostvanor ihop. Denna kombination gör att det inte är ovanligt att man får vitaminbrist om man dricker för mycket.

En av de allvarligaste bristsjukdomarna är Wernicke-Korsakoffs syndrom (WKS). Symtomet orsakas av tiaminbrist (vitamin B1) i kombination med dåliga kostvanor eller att kroppen inte tar upp näringsämnen som den skall. Även magnesiumbrist kan bidra till syndromet.

Symtom på Wernicke-Korsakoffs syndrom är förvirring, minnesstörning, svårigheter att gå, balansstörningar och synrubbningar. Syndromet drabbar främst alkoholister med långvarigt missbruk, som ibland tas in på sjukhus p g a skador eller andra medicinska problem. Dessa patienter får som regel injektionsbehandling med B-vitaminer, i synnerhet vitamin B1, för att minska risken för  permanenta skador på hjärnan.

Vid alkoholberoende är det, mycket beroende på otillräckligt kosthållning,  vanligt med behandling med både B-vitaminer och andra vitaminer.