Folsyrabrist, Folatbrist, B9-brist

Folat, eller folsyra, är egentligen bara andra namn på vitamin B9. Så om du funderar på om du har folatbrist eller B9-brist, så är det alltså samma sak. Skillnaden mellan folsyra och folat är att folat är kroppens egna ämne, medan folsyra är den syntetiskt framställda vitaminen som finns i olika läkemedel och kosttillskott.

Vad händer om man har folatbrist?

Brist på folsyra kan leda till blodbrist, det vill säga anemi, eftersom kroppen inte kan tillverka röda blodkroppar på rätt sätt. Då kan du behöva extra tillskott av folsyra för att hjälpa upp kroppens egen produktion av röda blodkroppar.

 

B9-brist hos gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder

För kvinnor som blir gravida kan folatbrist få allvarliga konsekvenser eftersom vitaminet behövs för att fostret ska utvecklas normalt. Under de första veckorna efter befruktningen bildas det tidiga anlaget till centrala nervsystemet, det så kallade neuralröret, hos fostret. Folsyra spelar en viktig roll redan när kvinnan blir gravid för att neuralröret ska utvecklas normalt.

Vad kan brist på folsyra leda till vid graviditet?

Om man har för lite folsyra i blodet redan när man blir gravid och under de första 12 veckorna, ökar risken för så kallat ryggmärgsbråck hos barnet. Flera studier visar att kosttillskott med folsyra (i vissa länder via berikning av födoämnen)  minskar risken för ryggmärgsbråck. De som kan tänkas bli gravida rekommenderas därför att ta extra folsyra i form av vitamintabletter som innehåller minst 400 µg (mikrogram) folsyra. Högre doser än 1000 µg (1 mg) per dag bör undvikas.

 

Folsyrabrist vid problem i magtarmkanalen

Andra grupper som riskerar att få folsyrabrist är magsäcksopererade (gastric bypass) eller tarmopererade, glutenintoleranta (celiaki), samt personer med tarmsjukdomar som Crohns sjukdom. Det beror på att de ofta har ett försämrat upptag av vitaminer från tarmen. Även i dessa fall rekommenderar ofta sjukvården folsyretillskott för att undvika komplikationer.

 

Brister i kost och diet kan leda till B9-underskott

Även de som äter dåligt eller ensidigt riskerar att få brist på folsyra. Äldre, storkonsumenter av alkohol och personer med anorexi är extra utsatta. Även veganer och vegetarianer löper ökad risk för att drabbas av folsyrabrist. Det kanske kan verka konstigt, eftersom det finns mycket folsyra i grönsaker. Men det är framför allt i mörkare grönsaker som spenat, broccoli och avokado så om man inte får i sig tillräckligt av dessa kan man ändå få B9-brist. Kokar man grönsaker för länge reduceras folatinnehållet kraftigt. C:a 10-12 % friska personer har en annars ofarlig enzymstörning som gör att de måste ta in mer folsyra per dag, antingen via lämplig kost eller tillskott.

 

Vilka symtom ska jag vara uppmärksam på?

Folsyrabrist kan i värsta fall leda till blodbrist vilket i sin tur visar sig som trötthet, hjärtklappning, andningssvårigheter och yrsel. Vid svår blodbrist kan du också få kärlkramp, huvudvärk och smärtor i benen.

 

Andra symtom kan vara:

  • Ryggmärgsbråck på foster – se ovan om graviditet
  • Försämring av psykisk sjukdom
  • Diarré
  • Gulaktig och blek hy

 

Vad kan jag göra om jag misstänker att jag har folatbrist?

Om du misstänker att du har folat/B9-brist kan du göra ett enkelt blodprov på din vårdcentral som i princip kan bekräfta eller utesluta folat-brist. Om du skulle ha brist kan läkaren skriva ut ett recept på folsyra i hög dos (1 mg) eller så kan man köpa receptfria vitamintabletter som innehåller folsyra på apoteket. Du kan läsa mer om våra B-vitamintabletter här.