ABIGO Medical AB är ett svenskt läkemedelsföretag som äger, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska produkter.

Det främsta området för de medicintekniska produkterna är avancerad sårbehandling och öron, näsa, hals (ÖNH) samt nutrition. Företaget grundades 1989 av de nuvarande ägarna, bröderna Jan G. Smith och Leif Smith, som båda fortfarande är aktivt engagerade i ABIGO.

Detta innebär flexibilitet och korta beslutsprocesser, med mycket god möjlighet till positiv långsiktig expansion. Ett aktivt forsknings- och utvecklingsprogram inom utvalda områden skapar spännande möjligheter till tillväxt och har också lett till ett antal internationella patent och patentansökningar. Unika, patenterade egenutvecklade produkter, med internationell potential inom nischområden, är en del av ABIGO:s affärsfilosofi.

Antibiotikaresistens är ett globalt problem som har försvårats av utvecklingen av multiresistenta bakterier. I vissa fall ställs läkare inför ett medicinskt dilemma där de inte kan förskriva en effektiv behandling. Dessa situationer fordrar nya och annorlunda vägar att hantera infektioner och deras effekter, ett område som är viktigt i ABIGO:s FoU-program. Vår FoU omfattar unika lösningar som utnyttjar kunskap om naturliga processer och fysiska samspel där det inte behövs kemiska ämnen eller kirurgiska ingrepp. Ambitionen är att vara en internationellt ledande aktör inom detta område.

Företaget har en internationell inriktning med distribution av produkter i cirka 60 länder genom egna försäljningsorganisationer och partners.

ABIGO:s danska dotterbolag, ABIGO Pharma A/S, marknadsför med framgång ABIGO:s produkter i Danmark och ett brett utbud av andra egenvårdsprodukter, både sina egna och licensierade produkter. ABIGO Pharmas produkter exporteras också till ett antal länder.

Läs mer på abigo.se