Betolvidon®

Vitamin B12 är ett livsviktigt vitamin, som är nödvändigt för blodets bildning och funktion. Betolvidon® ges vid blodbrist (pernicös anemi) och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Vitamin B12-brist kan även uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.

Dosering

Vad innehåller Betolvidon®?

Ladda ner

eller skriv ut

Bipacksedel

Betolvidon®

Circius Pharma AB är ett svenskt läkemedels- och medicintekniskt bolag och våra vitaminer tillverkas i Danmark. Eftersom våra vitaminer också är läkemedel granskas och kontrolleras alla innehållsämnen och tillverkningsprocessen enligt läkemedelsverkets strikta regelverk. Det kan också vara bra att veta att alla ämnen och hjälpämnen i tabletterna är av icke-animaliskt ursprung.

Köp Betolvidon® här