Beviplex® Comp

Förebyggande av B-vitaminbrist vid otillräckligt födointag eller ensidig kost. Behandling av symtomgivande brist på vitamin B2, B6, nikotinamid (B3) och pantotensyra (B5).

Dosering

Vad innehåller Beviplex Comp?

Ladda ner

eller skriv ut

Bipacksedel

Beviplex® Comp

Circius Pharma AB är ett svenskt läkemedels- och medicintekniskt bolag och våra vitaminer tillverkas i Danmark. Eftersom våra vitaminer också är läkemedel granskas och kontrolleras alla innehållsämnen och tillverkningsprocessen enligt läkemedelsverkets strikta regelverk. Det kan också vara bra att veta att alla ämnen och hjälpämnen i tabletterna är av icke-animaliskt ursprung. AB är ett svenskt läkemedels- och medicintekniskt bolag och våra vitaminer tillverkas i Danmark. Eftersom våra vitaminer också är läkemedel granskas och kontrolleras alla innehållsämnen och tillverkningsprocessen enligt läkemedelsverkets strikta regelverk. Det kan också vara bra att veta att alla ämnen och hjälpämnen i tabletterna är av icke-animaliskt ursprung.

Köp Beviplex® Comp här