Beviplex® forte

Beviplex® forte innehåller fyra B-vitaminer (vitamin B1, B2, B3 och B6) i hög koncentration. Lämplig för dig som önskar en B-vitaminkombination utan folsyra och B12. Beviplex® forte används vid bristtillstånd på grund av sjukdom. T.ex vid bristfälligt upptag av näringsämnen eller aptitlöshet, anorexi och vid alkoholism.

Dosering

Vad innehåller Beviplex® forte?

Ladda ner

eller skriv ut

Bipacksedel

Beviplex® forte

Circius Pharma AB är ett svenskt läkemedels- och medicintekniskt bolag och våra vitaminer tillverkas i Danmark. Eftersom våra vitaminer också är läkemedel granskas och kontrolleras alla innehållsämnen och tillverkningsprocessen enligt läkemedelsverkets strikta regelverk. Det kan också vara bra att veta att alla ämnen och hjälpämnen i tabletterna är av icke-animaliskt ursprung. är ett svenskt läkemedels- och medicintekniskt bolag och våra vitaminer tillverkas i Danmark. Eftersom våra vitaminer också är läkemedel granskas och kontrolleras alla innehållsämnen och tillverkningsprocessen enligt läkemedelsverkets strikta regelverk. Det kan också vara bra att veta att alla ämnen och hjälpämnen i tabletterna är av helt vegetabiliskt ursprung.

Köp Beviplex® forte här